Bezpečnosť je stav keď ochrana majetku je na takej úrovni, že riziko jeho poškodenia je minimalizované.
NOVINKA - CarWatcher GSM alarm

Vítajte na stránkách našej spolo?nosti Convex,

Nájdete nás
Radlinského 27 811 07 Bratislava 1
Tel.: 00421 2 5465 4448
prijímací technik Igor Koričanský mob.: 0905710096
Copyright © 2012 Convex spol s.r.o. Administrácia ,
Navštívte nás na