PRE OBJEKTY

ZABEZPEČENIE

Čo vám ponúkame

Elektronické zabezpečovacie systémy - EZS

Pri výbere systému EZS je treba predovšetkým vychádzať z toho, že systém EZS má za úlohu chrániť váš majetok v rádovo vyšších hodnotách. Preto musíte mať istotu, že na Váš systém EZS sa môžete spoľahnúť. Treba však podotknúť že tieto systémy môžu montovať len firmy vlastniace licenciu na poskytovanie technických služieb podľa zákona 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti. Preto zverte montáž odbornej firme.

Nesprávne a neprofesionálne prevedená montáž môže mať za následok nielen podstatné skrátenie záručných dôb, ako aj neakceptovanie zabezpečovacieho systému vašou poisťovňou, ale môže byť aj zdrojom zbytočných problémov. Neodborná inštalácia inak kvalitného zariadenia môže byť aj príčinou jednoduchého prekonania narušiteľom. Systém EZS sa navrhuje na základe obhliadky objektu, zváženia rizika a podmienok poisťovní. Skladá sa z rôznych komponentov. Ústredňa, ovládací panel, infrapasívne pohybové snímače, snímače na detekciu rozbitia skla, otrasové, mikrovlnné, PANIC a rôzne iné. Výstupné zariadenia môžu byť rôzne sirény, pagery, telefónne volače, GSM komunikátory alebo komunikátory na prenos informácií na SRP stredisko registrovania poplachov SBS služby alebo polície.

Naša firma úspešne pracuje vyše 20 rokov so značkou ARITECH, ktorá patrí medzi popredné a kvalitné technológie v oblasti zabezpečovacích zariadení.

Kamerové systémy

Kamerové systémy sa používajú predovšetkým na bezpečnostné účely (monitorovanie priestorov v snahe o zamedzenie krádežiam, vandalizmu a iným formám kriminality a taktiež aj na diaľkové sledovanie rôznych procesov v priemysle ako aj na kontrolu diania v prevádzkach počas neprítomnosti.

Ponúkame špičkové bezpečnostné kamerové systémy vďaka ktorým budete vždy vedieť, kto sa nachádza na vašom pozemku a vo vašich objektoch prostredníctvom smart technológiám, ktoré máte vždy po ruke ako sú mobilné telefóny, laptopy a pod.

Audio a video vrátnikove systémy

Komunikácia s možnosťou otvorenia dverí je už asi dávno známa vec. Posledné roky vývoja však priniesli posun v technológiách ako audio tak aj video vrátnikov.

Tieto sa stávajú plnohodnotnými doplnkami ako v obytných domoch, tak aj v administratívnych budovách. Funkcie od zvonenia a hlasovej komunikácie s návštevníkom sa rozširujú na video komunikáciu ale aj k plnohodnotnému zabezpečeniu priestorov či dverí.

Pre našich zákazníkov ponúkame komplexné modulárne systémy založené na analógovej alebo digitálnej komunikácii od renomovaných výrobcov, ktoré vynikajú okrem technických parametrov aj svojou elegantnosťou. (bpt, mitho, nova, lynea, perla, ophera, easydoor, fermax)

Elektronická požiarna signalizácia

Elektronické požiarne systémy (EPS) slúžia na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tak, že neustále vyhodnocujú situáciu v zabezpečenom objekte, opticky a akusticky signalizujú vznik a miesto požiaru.

EPS samočinné alebo prostredníctvom obsluhy urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia brániace rozšíreniu požiaru. EPS sú finančne, pomerne nákladná investícia, preto sú ich inštalácie prevádzané prevažne v celých budovách, alebo v rozsiahlejších priestoroch, kde je potrebná presná lokalizácia požiaru.

Najrozšírenejšie sú tzv. slučkové ústredne EPS, kde na jednom, prípadne viacerých okruhoch sú zapojené všetky požiarne detektory, požiarne tlačítká, prípadne iné zariadenia na spoločnej zbernici, kde každý zapojený prvok je jednoznačne identifikovateľný na základe svojej nastavenej adresy.

Štruktúrovaná kabeláž a dátové rozvádzače

Vykonávame inštaláciu a rozširovanie štruktúrovaných kabeláží a dátových rozvádzačov. Realizujeme kabelážne systémy viacerých značiek, aj spoľahlivé neznačkové systémy.

Výber systému realizujeme na základe zhodnotenia vhodnosti riešenia a požiadaviek zákazníka. Ak zákazník nemá vybratý konkrétny systém, poskytneme mu potrebnú podporu a poradenstvo pri výbere vhodného systému.

Bezpečnostné a solárne fólie

Naša spoločnosť aplikuje a dodáva bezpečnostné a solárne fólie renomovanej kvalitnej značky LLumar®, ktorá je registrovaná značka fólií na sklá a jej výrobcom je anglická firma CPFilms U.K. Je to najväčší výrobca týchto typov fólií na svete a má niekoľko výrobných závodov v USA a Anglicku. Je množstvo výhod prečo zvoliť fóliu LLumar®:

- Vysoko odolná vrstva proti poškriabaniu fólie s patentovaným lepidlom.

- Farbiaca prísada je pridávaná priamo do hmoty a nie len na povrch alebo do lepidla • ako je to u väčšiny výrobcov iných značiek. Predlžuje sa tak životnosť a stabilita fólie voči UV lúčom.

- Držiteľ ISO 9002.

- Vyše 70 typov fólií na rôzne použitie.

- Atesty Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, požiarny atest.

- Údržba a životnosť fólií LLumar® je preverená nielen vyše 30 ročnými skúsenosťami, tisíckami spokojných zákazníkov skutočne po celom svete ale aj istotou 5 až 10 ročnej záruky v závislosti od typu fólie na praskanie, delamináciu a odlepovanie.