O NÁS

CONVEX, spol. s r.o

Ochránime vás i váš majetok

Kto sme ?

Naša spoločnosť CONVEX, spol. s r.o., vznikla v roku 1992 ako špecializovaná firma zaoberajúca sa dodávkou a inštaláciou zabezpečovacích systémov do objektov a automobilov. Postupom času sa oblasť zabezpečenia priestorov a objektov rozšírila o komplexnú ponuku patriacu k tejto činnosti, elektronická požiarna signalizácia, dodávka a realizácia kamerových systémov a priemyselnej televízie, systémov elektronickej kontroly vstupu, audio-video vrátnikových systémov dodávkou a aplikáciou bezpečnostných a solárnych fólií a v neposlednom rade o komplexnú elektroinštaláciu silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov.

Kladieme veľký dôraz na kvalitu ponúkaných produktov a zameriavame sa na inštaláciu komponentov väčšinou od vybratých a stálych dodávateľov, ktorých spoľahlivosť jednotlivých produktov je na stálej a vysokej kvalitatívnej úrovni, samozrejme s následnou záručnou a pozáručnou servisnou činnosťou, prevádzanou v krátkych dodacích termínoch.

Návrhom riešenia jednotlivých systémov z poskytovanej ponuky sa kladie vysoký dôraz na individuálnu prípravu v spolupráci so zákazníkom na základe jeho požiadaviek a pripomienok. Kvalita a odbornosť realizácie poskytovaných činností zodpovedá všetkým platným normám. Odbornú montáž realizujú naši skúsení a stáli pracovníci, ktorých bezúhonnosť a diskrétnosť je zaručená. Naši zamestnanci sú expertmi so širokými teoretickými vedomosťami a bohatými praktickými skúsenosťami. Viacerí z nich sú držiteľmi odborných certifikátov.

Zákazníkmi našej spoločnosti sú bežní spotrebitelia, majitelia rodinných domov, malé či väčšie spoločnosti, prípadne predajcovia vozidiel, ich partneri a klienti, ktorí využívajú našu kompletnú dodávku, montážnu a servisnú činnosť, zákazníci pre ktorých naše niekoľkoročné pôsobenie v ponuke uvádzaných služieb je zárukou úspešnej stability, kvality a spokojnosti.

Partneri

Dlhoročný dodávatelia