KONTAKT

Vchod cez Školskú ulicu.

Prevádzka a kancelária: vchod vozidlom cez rampu hotela Safron****, za rampou v smere šípok hneď vľavo cez veľké parkovisko.

Vstup a parkovanie pre našich zákazníkov je zdarma. (je potrebné si ale vziať na rampe lístok, ktorý Vám opečiatkujeme)